Turun musiikkitalo Fuugan avoin taidekilpailu

Turun musiikkitalo Fuugan sisätiloihin etsitään taidetta avoimen taidekilpailun kautta. Nimettömänä arvosteltavaan kilpailuun saavat osallistua kaikki Suomessa toimivat taiteilijat ja taidetyöryhmät. Kilpailu avautuu internetissä 3.5.2023 ja päättyy 8.10.2023.


Kilpailun järjestäjä, kohde ja tarkoitus

Turun kaupunki julistaa avoimen taidekilpailun Turun musiikkitalo Fuugan sisätiloihin sijoittuvasta taiteesta. Kilpailu toteutetaan sähköisen haun kautta, ja palkittavat työt valitaan määräaikaan mennessä saapuneiden ehdotusten joukosta. Kilpailuun saavat osallistua kaikki Suomessa toimivat taiteilijat ja taidetyöryhmät.

Kilpailun kohteena olevan taideteoksen tai teoskokonaisuuden ensisijainen sijoituspaikka on rakennuksen 2. kerroksessa sijaitsevan päälämpiön ilmatila. Teoksen tai teoskokonaisuuden lähtökohtana on, että sen osat laajenevat tai sen voi muulla tavoin kokea myös 3. kerroksen muusikoiden lämpiössä. Musiikkitalon taidekokonaisuuden teemoja ovat äänet, veden liikkeet, kaiut ja heijastukset sekä vihertaide. Lämpiötiloihin sijoittuva taidekokonaisuus tulee olla valmiina alkuvuodesta 2026.

Kuvaus teoksen ensisijaisen sijoituspaikan teknisistä lähtökohdista on esitetty kilpailun ladattavien materiaalien dokumentissa ”Yleisöohje rakenteista ja paloturvallisuudesta”.

Turun musiikkitalo Fuuga tullaan rakentamaan Itsenäisyydenaukiolle Aurajoen itärannalle. Rakennuksen on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2026. Osaksi uudisrakennusta toteutetaan laaja taidehanke, jonka ensimmäinen vaihe käynnistyi portfoliohaulla maaliskuussa 2023. Portfoliohaun kautta etsittiin taiteilijaa tai taidetyöryhmää rakennuksen ulkotiloihin sijoittuvan taidekokonaisuuden suunnittelijaksi. Taidehanke jatkuu rakennuksen sisälle sijoitettavan taiteen osalta avoimen taidekilpailun kautta.

Musiikkitalo tulee sijoittumaan Aurajoen rantaa myötäilevän Itäisen Rantakadun varrelle, nykyisen Itsenäisyydenaukion paikalle. Musiikkitalo tulee muodostamaan yhdessä viereisten kaupunginteatterin ja Wäinö Aaltosen museon WAMin kanssa merkittävän kulttuurikeskittymän aivan kaupungin liikekeskustan tuntumaan. Uudisrakennus rakentuu paviljonkimaisena kokonaisuutena puistoalueelle.

Musiikkitaloon tulee kaksi salia, konserttisalina toimiva 1300-paikkainen pääsali ja 300-paikkainen monitoimisali. Orkesterimusiikin esittämisen lisäksi pääsali soveltuu myös muihin käyttötarkoituksiin kuten sähköisesti vahvistettavan musiikin esittämiseen, kokous- ja kongressikäyttöön sekä pienimuotoisiin esityksiin. Orkesterimonttu mahdollistaa mm. oopperan esittämisen. Sali muodostaa talon sydämen, ja tilaan tuleva päivänvalo tuottaa sisätiloihin selkeän visuaalisen vaikutelman myös illalla. Sisätilan muodot ovat kaarevia ja dynaamisia. Puupinnat luovat tilaan lämpimyyttä.

Kilpailuehdotukset

Kilpailu toteutetaan sähköisesti internetissä ArtCurator-verkkopalvelun kautta. Taiteilijoilta pyydetään hakulomakkeen yhteyteen:

Teoskokonaisuuden suunnittelu-, materiaali- ja toteutuskustannukset saavat olla korkeintaan 205 000 € (alv. 0 %). Lisäksi teoksen mahdollisiin valaistuskustannuksiin on varattu erillinen 32 500 €:n määräraha.

Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotusten jokainen asiakirja on varustettava nimimerkillä. Lähetettyjä ehdotuksia käsittelee ainoastaan kilpailun tekninen yhdyshenkilö, eikä tekijöiden tietoja paljasteta ennen kilpailun ratkaisua. Palkitsemattomien ehdotusten aineisto tekijätietoineen tuhotaan kuuden kuukauden päästä kilpailun ratkaisusta.

Kilpailuehdotusten tekijänoikeudet säilyvät taiteilijalla. Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää ja julkaista ei-kaupallisessa tarkoituksessa palkittujen teosehdotusten materiaalia, kuten kuvia, viestinnässään korvauksetta silloin, kun viestintä koskee kilpailua tai kyseistä taidehanketta. Kilpailussa palkitut ehdotukset talletetaan osaksi Turun museokeskuksen julkisen taiteen arkistoa. Muusta tekijänoikeuden käytöstä on sovittava Kuvasto ry:n tai milloin Kuvasto ei edusta tekijää, tekijän kanssa erikseen.

Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa ja Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä tässä etujärjestyksessä. Kilpailuohjelma on hyväksytetty STS:n hallituksen kokouksessa 12.4.2023.

Osallistuminen kilpailuun osoitteessa: musiikkitalofuuga.artcurator.io.


Tuomariston jäsenet

Kilpailun tuomaristoon kuuluvat

Anne Antola, toimitilojen rakennuttamispäällikkö, Turun kaupunki

Tuomas Silvennoinen, arkkitehti/pääsuunnittelija, PES-Arkkitehdit Oy

Nikke Isomöttönen, intendentti, Turun filharmoninen orkesteri

Marjo Aurekoski-Turjas, kokoelma-amanuenssi, Turun museokeskus

Riitta Kormano, intendentti, Turun museokeskus

Ville-Matti Rautjoki, apulaisintendentti, Turun museokeskus

Pauliina Turakka-Purhonen, Suomen Taiteilijaseura ry:n nimeämä taiteilijaedustaja

Hanna Vahvaselkä, Suomen Taiteilijaseura ry:n nimeämä taiteilijaedustaja


Palkinnot

Kilpailun palkintoina jaetaan yhteensä 14 000 € (alv. 0 %), joka jakautuvat seuraavasti:

1. palkinto 7 000 €

2. palkinto 4 000 €

3. palkinto 3 000 €

Kilpailun tuomaristo voi yksimielisellä päätöksellään jakaa palkintosumman toisinkin.

Palkintorahat maksetaan ensisijaisesti kaupungille osoitettavaa laskua vastaan.


Jatkotoimet kilpailun seurauksena

Kilpailun tuomaristo valitsee ehdotuksista taiteellisesti, teknisesti ja taloudellisesti sopivimman ehdotuksen toteutettavaksi. Arvioinnissa painotetaan ehdotuksen visuaalista ja toiminnallista sijoittumista osaksi rakennuksen lämpiötiloja sekä sisällöllistä yhteyttä rakennuksen käyttötarkoitukseen, sen arkkitehtuuriin ja musiikkitalon toimintakulttuuriin.

Taidekokonaisuuden lopullisesta hankinnasta päättää Turun kaupunki, jolla on oikeus tilata teos minkä tahansa kilpailussa sijoittuneen luonnoksen pohjalta. Teoksen toteutuksesta tehdään erillinen hankintasopimus tulosten julkaisemisen jälkeen.


Kilpailun aikataulu

Kilpailuaika alkaa keskiviikkona 3.5.2023 klo 9.00 ja päättyy sunnuntaina 8.10.2023 klo 23.59. Osallistujan tulee kilpailuajan puitteissa rekisteröityä, kirjautua ja jättää ehdotuksensa verkkopalvelussa osoitteessa: musiikkitalofuuga.artcurator.io

• Kilpailuaika alkaa 3.5.2023 klo 9.00 ja päättyy 8.10.2023 klo 23.59

• Ehdotusten arviointi 13.10.–3.11.2023

• Palkintojen saajien valinta vko 45/2023

• Palkintojen saajien julkistaminen vko 46–47/2023

• Teoksen toteutussuunnittelu ja valmistaminen 12/2023–1/2026

• Valmiin teoksen sijoittaminen paikoilleen 31.1.2026 mennessä

• Rakennuksen käyttöönotto 1/2026


Kilpailuun liittyvät kysymykset

Kilpailuohjelmaa koskevat kysymykset lähetetään osoitteeseen:

taidekokoelma.museopalvelut@turku.fi. Kysymyksiin vastataan kahdessa jaksossa:

- 22.5.–4.6.2023 saapuneisiin kysymyksiin vastataan 16.6.2023 mennessä

- 24.7.–6.8.2023 saapuneisiin kysymyksiin vastataan 18.8.2023 mennessä.

Kaikki saapuneet kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan kilpailun verkkosivuilla osoitteessa musiikkitalontaidekilpailu.turku.fi. Kysymyksiä käsittelee kilpailun tekninen yhteyshenkilö, joten kysyjien henkilötiedot eivät välity tuomaristolle.

Verkkopalveluun liittyvät kysymykset

Kilpailun verkkopalvelun käyttöä koskevat kysymykset lähetetään osoitteeseen info@artor.io. Apua verkkopalvelun käyttöön saa lisäksi live chat -tuesta, joka on avoinna arkisin klo 9–17.


Kilpailuun liittyvät asiakirjat

Löytyvät kilpailusivulta

Rakennuksen tietomalli

Yleisohje rakenteista ja paloturvallisuudesta

Asemapiirustus (PDF-tiedosto, tiedostokoko)

Leikkauspiirustukset (PDF-tiedosto, tiedostokoko)

Pohjapiirustukset, 1.–3. kerros (PDF-tiedosto, tiedostokoko)

Havainnekuva 1, musiikkitalo Itäisen Rantakadun puolelta

Havainnekuva 2, päälämpiö – teoksen ensisijainen sijoitusalue merkitty kuvaan

Havainnekuva 3, päälämpiö

Havainnekuva 4, päälämpiö

Havainnekuva 5, muusikoiden lämpiöVerkkopalveluun liittyvät kysymykset

Kilpailun verkkopalvelun käyttöä koskevat kysymykset lähetetään osoitteeseen info@artor.io


Ohje
X